วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เขตบางกอกน้อย จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนพัฒนาประชาธิปไตย

เขตบางกอกน้อย ร่วมกับ ร.ร.สวนอนันต์ จัดโครงการอบรม เยาวชนพัฒนาประชาธิปไตย
โดยมีนักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน
โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และหน้าที่ของประชาชนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น