วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อบรม จัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตบางกอกน้อย จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ในกิจกรรรมเกี่ยวกับ
แนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิทยากรผู้บรรยาย คือ
นางนงนุช ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายใน 2
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 4
สำนักงานเขตบางกอกน้อย

เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
1. เอกสารการบรรยายในห้องประชุม
2. ข้อสังเกตุโรงเรียน
3. ข้อสังเกตุจากการตรวจสอบเขตบางกอกน้อย 1
4. ข้อสังเกตุจากการตรวจสอบเขตบางกอกน้อย 2

Clip Video การบรรยายทั้งหมด 16 ไฟล์
อยู่ระหว่างการทยอยอัพโหลด เนื่องจากไฟล์ใหญ่มาก และใช้เวลานาน
ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น