วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เขตบางกอกน้อยร่วมกับพ่อค้าประชาชน ทำความดีถวายในหลวง

นางรัตตินันท์ นิธิโอฬารพงษ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ข้าราชการ ลูกจ้าง พ่อค้า ประชาชน เจ้าหน้าที่ ร.พ.ศิริราช
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ร่วมจัดทำโครงการ "ร่วมทำความดี ถวยในหลวง" บริเวณท่าน้ำพรานนก หน้า ร.พ.ศิริราช
ด้วยการทำความสะอาดถนน และทางเท้า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น