วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

หลายหน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

.....เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการระบายน้ำ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ตามพระดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางกอกน้อย
.....ในการประชุมสำนักงานเขตบางกอกน้อยได้นำระบบ GIS เชื่อมโยงเครือข่าย Internet มาแสดงพื้นที่ของเขตบางกอกน้อย ซึ่งจะเห็นส่วนต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ทีมงานจะลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมด เพืือนำมาหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่เขตบางกอกน้อยอย่างยั่งยืน

<<<รอการตัดต่อ Clip Video>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น