วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

ผว.กทม. ตรวจเยี่ยมกำลังพลบางกอกน้อย

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 ผว. กทม. เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลของสำนักงานเขตบางกอกน้อย
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และอาสาสมัคร
และขอให้ทุกฝ่ายอุทิศแรงกาย แรงใจ ทำงานเพื่อในหลวง

<<รอคลิป VDO><

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น