วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังแผ่นดิน
ของ สำนักงานเขตบางกอกน้อย วันที่ 3 ธันวาคม 2552


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น