วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เขตบางกอกน้อยร่วมประเพณีชักพระ

ประเพณีชักพระ ... ในส่วนสำนักงานเขตบางกอกน้อย
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เสด็จข้ามสะพานบางกอกน้อย
มายังท่าเรือวัดสุวรรณารามฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น