วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธ.ค. 52

เขตบางกอกน้อย ร่วมกับประชมคมเมืองเขตบางกอกน้อย
ร่วมทำบุญตักบาตร พระ 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ณ บริเวณลานจอดรถยนต์ ห้างสรรพสินค้าแม็คโครจรัญสนิทวงศ์สำนักงานเขตบางกอกน้อย นำข้่าราชการ เอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ร่วมเดิืนเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว 5 ธัีนวาคม 2552ภาพบรรยากาศในงานการมอบรางวัลพ่อตัวอย่างประจำปี พ.ศ. 2552

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น